Bơm thuốc vào thanh quản

  • Bác sĩ một tay cầm nội soi, một tay cầm bơm tiêm (1 – 2ml),có kim tiêm dài, cong, đầu tù và được vặn chắc vào bơm tiêm đưa xuống hạ họng, vượt qua mặt trong của sụn nắp để bơm thuốc vào đúng tầng thanh môn, trên mặt hay dây thanh.
  • Bệnh nhân tự cầm mảnh gạc, kéo lưỡi ra ngoài, ngửa cổ, kêu ê ê ê
  • Thuốc dùng tùy theo yêu cầu điều trị: Dung dịch kháng sinh, kháng nấm hay corticoid.

Khi đưa đầu kim tiêm tới mặt trong sụn nắp, hướng đầu mũi kim tới thanh môn, bơm nhanh thuốc lên mặt hai dây thanh.